Úthlutunarreglur

1. gr. Úthluta skal úr Spretti tvisvar sinnum á ári. Fyrri úthlutun skal fara fram í fyrstu viku maí og síðari úthlutun skal fara fram í fyrstu viku október.

2. gr. Mánuði fyrir úthlutun skal auglýsa úthlutunina í fjölmiðlum á Austurlandi. Í auglýsingunni skal koma fram umsóknarfrestur sem er nánar ákveðinn af úthlutunarnefnd. Allar upplýsingar um úthlutun úr sjóðnum, þ.m.t. reglur þessar skulu vera aðgengilegar á heimasíðum UÍA og Alcoa Fjarðaáls og á skrifstofu UÍA.

3. gr. Úthlutunarnefnd Spretts skal skipuð fjórum einstaklingum, tveimur körlum og tveimur konum. Skal UÍA tilnefna tvo fulltrúa í nefndina og Alcoa tvo fulltrúa. Nefndin skipti með sér verkum og tilnefnir Alcoa Fjarðaál formann nefndarinnar fyrra árið, en UÍA hið síðara. Séu greidd atkvæði í nefndinni um styrkveitingu og þau falla jöfn, skal atkvæði formanns ráða úrslitum.

4. gr. Umsækjendur um afreksstyrki og iðkendastyrki þurfa að vera á tólfta aldursári til þess að geta sótt um styrk og ekki eldri en tuttugu ára. Hver umsækjandi getur alla jafna aðeins hlotið styrk frá Spretti einu sinni á hverju styrktarári, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi.

5. gr. Úr Spretti skal úthluta árlega eftirtöldum tegundum styrkja:

A) Afreksstyrkir (Samtals 600.000 krónur. 150.000 krónur hver styrkur.)

B) Iðkendastyrkir (Samtals 1.000.000 krónur. Hámarksstyrkur 75.000 krónur.)

C) Þjálfarastyrkir (Samtals 400.000 krónur. Hámarksstyrkur 100.000 krónur.)

D) Félagastyrkir (Samtals 300.000 krónur. Hámarksstyrkur 100.000 krónur.)

E) Styrkur til Íþróttamanns UÍA. 200.000 krónur.

Að jafnaði skal úthluta helmingi áætlaðrar styrkfjárhæðar í hvorri úthlutun. Úthlutunarnefnd skal þó heimilt að geyma hluta styrkfjárins frá fyrri úthlutun til hinnar síðari ef nefndin telur ástæðu til. Einnig er nefndinni heimilt að færa styrkfé milli ára, telji nefndin þörf á því.

Telji úthlutunarnefnd þörf á að færa úthlutunarfé milli flokkanna þjálfarastyrkir (C) og félagastyrkir (D) þá er henni það heimilt.

6. gr. Við úthlutun úr Spretti skal árlega veita fjóra afreksstyrki. Þessa styrki skal veita að hausti íþróttafólki 12-20 ára, sem sérstaklega hefur skarað fram úr í sinni grein. Kynjahlutfall styrkþega skal vera jafnt ef kostur er. Afreksstyrkir skulu ekki bundnir við tiltekið verkefni en sá sem hlýtur afreksstyrk skal gefa úthlutunarnefnd skýrslu um ráðstöfun styrksins innan árs frá því að viðkomandi hlýtur hann. Fjárhæð hvers afreksstyrks er kr. 150.000.-

7. gr. Iðkendastyrkir skulu veittir íþróttafólki 12-20 ára, sem búsett er á Austurlandi til að standa straum af kostnaði við æfingaferðir út fyrir fjórðunginn, eða öðrum kostnaði sem hlýst af því að æfa viðkomandi íþróttagrein. Þeir skulu að jafnaði ganga fyrir um styrk sem eru kallaðir til æfinga í úrvalshópum á vegum sérsambanda ÍSÍ eða landsliðum. Einnig er heimilt að styrkja kaup á tækjum eða búnaði til æfinga. Hámarksfjárhæð almennra iðkendastyrkja skal vera kr. 75.000.-

8. gr. Þjálfarastyrkir skulu veittir þjálfurum sem starfa með ungu íþróttafólki á Austurlandi og hyggjast afla sér aukinnar þekkingar eða réttinda með námskeiðum eða annars konar fræðslu. Skilyrði er að viðkomandi þjálfari sé starfandi á Austurlandi. Einnig er heimilt að styrkja aðra starfsmenn íþróttafélaga eða sjálfboðaliða til að afla sér þekkingar sem nýtist við skipulag þjálfunar barna og unglinga. Hámarksfjárhæð þjálfarastyrkja er kr. 100.000.-

9. gr. Félagastyrkir skulu veittir íþróttafélögum á Austurlandi sem hyggjast auka tækifæri barna og unglinga á svæðinu til að stunda íþróttir. Verkefni skulu vera á ábyrgð tiltekins íþróttafélags og vera nýjung eða viðbót við það starf sem fyrir er á viðkomandi svæði. Hámarksfjárhæð félagastyrkja er kr. 100.000.-

10. gr. Umsóknum um styrki úr Spretti skal skilað skriflega. Þar skal skýrt koma fram um hvaða tegund styrks er sótt og hvert verkefnið er sem sótt er um styrk til. Tilgreina skal og sundurliða fyrirhugaðan kostnað við viðkomandi verkefni. Þegar sótt er um afreksstyrk skal tilgreina helstu afrek umsækjanda á sviði íþrótta sem og annað það sem umsækjandi telur að geri hann að verðugum viðtakanda styrksins.

11. gr. Almennir styrkir úr Spretti eru greiddir út eftir á. Styrkþegi skal skila til sjóðsins staðfestingu á lokum verkefnis og kostnaði við það. Að því loknu er styrkurinn greiddur út. Afreksstyrkir eru greiddir út þegar við úthlutun.

12. gr. Auk ofangreindra styrkja skal Íþróttamaður UÍA, sem tilnefndur er árlega af stjórn UÍA, hljóta styrk úr Spretti að fjárhæð kr. 200.000.- Styrkur þessi er afhentur sérstaklega og greiddur út fyrirfram án kvaða.

Staðsetning og opnunartími

Skrifstofa UÍA er staðsett að Tjarnarási 6 á Egilsstöðum gegnt Flytjanda.

Almennur opnunartími skrifstofu er frá kl. 9:00-15:00 alla virka daga.

Framkvæmdastjóri er Gunnar Gunnarsson.
Netfang: uia@uia.is og sími 471-1353.

Kennitala UÍA er: 660269-4369.

Landssambönd

ÍSÍ
UMFÍ

Þessi síða notar vafrakökur (e. cookies) til þess að upplifun þín af henni sé sem best og til þess að hjálpa okkur að veita þér sem besta þjónustu.
Ok